Deel dit bericht op "social media".
FacebookTwitterLinkedin

Carlo Khodabux treedt af

Op de algemene ledenvergadering van de ABC op 12 mei 2015 is Carlo Khodabux na een dienstverband van 18 jaar als bestuurslid afgetreden. De laatste jaren vervulde Carlo de functie van secretaris.  De voorzitter memoreerde in zijn dankwoord dat Carlo 160.000 uur betrokken is geweest bij de ABC. Ook heeft Carlo, als belangrijke aandrager van sponsoren  voor de NaZomerborrel een grote rol gespeeld.
Carlo is door de ABC bedankt met boeken een cheque die hij aan een willekeurig doel kan doneren.

Nieuws