Algemeen

De Amsterdamsche Beurs Club (ABC) is met haar oprichting in 1936 de oudste assurantieclub van Nederland. Het oorspronkelijke doel van de assurantieclubs in Nederland "het vergroten van assurantiekennis in de breedste zin des woords" is nog steeds de basis van het bestaan van deze clubs. Inmiddels dekt de naam niet meer de totale lading. Naast het assurantiewezen geldt de gehele financiële dienstverlening als doelgroep. Ook de link naar de assurantiebeurs stamt uit het verleden en markeert slechts de afkomst. Onder de leden van de ABC bevinden zich tegenwoordig personen die werkzaam zijn bij verzekeringsmaatschappijen, het intermediair, taxatie- en expertisebureaus, advocatenkantoren e.d.

De huidige pijlers onder het bestaan van de ABC zijn:

  • Kennisvergaring
  • Het stimuleren van informele contacten binnen de branche

Kennisvergaring wordt bereikt door het organiseren van workshops, excursies en lezingen. Op de pagina bijeenkomsten treft u een aantal voorbeelden hiervan aan. Stimulering van informele contacten neemt van oudsher een bijzondere plaats in bij de ABC. De afgelopen jaren vond dit vaak plaats op het sportieve vlak. Door de commissie Sport en Ontspanning worden sporttoernooien (o.a. voetbal en klaverjassen) georganiseerd.

ABC-algemeen-05.jpg
quotes09.jpg